Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Декларации arrow Прил. № 11 МОЛБА за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и р
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
случайна фирма

Интерсофконтрол 97 ООД


Прил. № 11 МОЛБА за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и р Печат
15 април 2008

Вх. № ..................../ ..............20...... г.

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ГР. .................................................................................. 

 

 

МОЛБА

за

изплащане на парично обезщетение за временна

неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

 

От .................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН / ЛНЧ ........................................................,

адрес за кореспонденция............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ..................................

осигурен при осигурител / като самоосигуряващо се лице ..................................................................

......................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя / посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ЕИК ......................................................

 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ...............................................................

.....................................................................................................................................................................,

(временна неработоспособност, бременност и раждане по болничен лист и бременност и раждане по молба-декларация)

считано от .......................... 20.... г.

 

Прилагам следните документи:

1.       Документ за самоличност (за справка).

2.       Болничен лист.

3.       Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО, приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от наредбата.

4.       Молба-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни - приложение № 2 към чл. 4, ал.1 от наредбата.

5.       Акт за прекратяване на правоотношението.

6.       Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.

7.       Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

 

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени. 

Данни за упълномощеното лице, което представя молба-декларацията:

......................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................., ЛК № ............................., издадена на .................. 20.... г., от .........................

 

 

Дата ..................................................                        Подпис на лицето, което

гр. /с./ ................................................                       иска паричното обезщетение: ....................................

 

 

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!