Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Декларации arrow Прил. № 9 ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 - 5 и 14 от Наредбата
18 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

Интерсофконтрол 97 ООД


Прил. № 9 ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 - 5 и 14 от Наредбата Печат
15 април 2008

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

по чл. 35 и 14 от Наредбата

 

І. Болнични листове ............. броя; приложения ............. броя:

 

1. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ........................................................... ЕГН/ЛНЧ ..................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

в отпуск от ......................................................., да се яви на работа на ......................................................

приложения ...................... бр. - код .............................................................................................................

2. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ........................................................... ЕГН/ЛНЧ ..................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

в отпуск от ........................................................, да се яви на работа на .....................................................

приложения ...................... бр. - код .............................................................................................................

3. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ........................................................... ЕГН/ЛНЧ ..................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

в отпуск от ........................................................, да се яви на работа на .....................................................

приложения ...................... бр. - код .............................................................................................................

4. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ........................................................... ЕГН/ЛНЧ ..................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

в отпуск от ........................................................, да се яви на работа на .....................................................

приложения ...................... бр. - код .............................................................................................................

5. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ........................................................... ЕГН/ЛНЧ ..................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

в отпуск от ........................................................, да се яви на работа на .....................................................

приложения ...................... бр. - код .............................................................................................................

 

І А. Допълнително представени приложения към болнични листове ............. броя:

 

1. Към б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на .......................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................,  приложения ............... бр. - код ..........................................................

2. Към б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на .......................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................,  приложения ............... бр. - код ..........................................................

3. Към б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на .......................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................,  приложения ............... бр. - код ..........................................................

4. Към б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на .......................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................,  приложения ............... бр. - код ..........................................................

5. Към б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на .......................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................,  приложения ............... бр. - код ..........................................................

 

Номенклатура на приложенията: 01 – Анкетен лист – за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1-5 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността; 02 – Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане, приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата; 03Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 – Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 05 – Декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността за гледане на болен член от семейството; 12Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 – Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 15 – Удостоверение за полученото среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването; 16 – Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 01.01.2007 г. – за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО; 17 – Други документи.

 

ІІ. Молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни ............... броя; приложения .............. броя:

 

1. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

2. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

3. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

 (име, презиме и фамилия на лицето)

4. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

5. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

 

ІІ А. Допълнително представени приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни ........................ броя:

 

1. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

2. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

3. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

4. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

5. .................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

 

Номенклатура на приложенията: 03Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 – Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 06 – Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 – Копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице; 08 – Заверено от осигурителя  копие от удостоверението за раждане  на детето – за осигурено лице; 09 – Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя; 12Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 – Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 16 – Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 01.01.2007 г. – за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО; 17 – Други документи.

 

ІІІ. Молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете .................. броя; приложения ............... броя:

 

1. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

2. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

3. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

4. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

5. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

 

ІІІ А. Допълнително представени приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете .................. броя:

 

1. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

2. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

3. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

4. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

5. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр. - код ..........................................................................................................

 

Номенклатура на приложенията: 03Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 – Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 06 – Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 – Копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице; 08 – Заверено от осигурителя  копие от удостоверението за раждане  на детето – за осигурено лице; 11Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” за настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство; 12Копие от акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 – Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 17 – Други документи.

Забележка: В полето “приложения” се вписват общият брой на приложенията и кодовете им от посочените номенклатури в т. І, т. І А, т. ІІ, т. ІІ А, т. ІІІ и т. ІІІ А.

 

ІV. Декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване .................. броя; приложения ............... броя:

 

1. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

2. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

3. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

4. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

5. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

 

ІV А. Допълнително представени приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване .................. броя:

 

1. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

2. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

3. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

4. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

5. ................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ ..................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

приложения: ....................... бр.

 

Забележка: В полето “приложения” се вписва общият брой на приложенията в т. ІV и т. ІV А.

 

 

 

Подпис: ...................................

(печат)
 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!