Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Декларации arrow Прил. № 8 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
случайна фирма

ЕТ "Ивена комерс" Винзавод - Долна баня


Прил. № 8 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО Печат
15 април 2008

Вх. № в ТП на НОИ  ........................../......................20... г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ГР. ……………………………………………………

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От .....................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя / име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице) 

ЕИК ................................................

Адрес за кореспонденция. .............................. ............................................ ........................... ......................                         (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)Телефон .............................................

Представляван от ..........................................................................................................................................(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)

Възнагражденията за м. .......................... 20... г. са изплатени / начислени на ........................... 20 .... г.                    (ненужното се зачертава)

На основание чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:

1. Брой болнични листове - ......................... .......................................... ............. .................... ..........

2. Общ брой приложения към болнични листове (вкл. допълнително представени) - ..............

3. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни - .............................................................................................

4. Общ брой приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни

(вкл. допълнително представени) - ........................................................ ....... ................... .........................

5. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете - .................................................... ..................................... ........................ ...........................................

6. Общ брой приложения към молби-декларации  за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (вкл. допълнително представени) - .............................................................

7. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО - ................................................... ........................................ .................................

8. Общ брой приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО (вкл. допълнително представени) - ............................

9. Опис на хартиен / магнитен носител (ненужното се зачертава) на болничните листове, молбите-декларации, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.

Данни за лицето, което представя документите:

..........................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................., ЛК № ............................., издадена на .................. 20.... г., от .............................

Дата............................                                                         Подпис: ...................................

                                                                                                                                                (печат на осигурителя)

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!