Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Декларации arrow Прил. № 7 ДЕКЛАРАЦИЯ за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

DHL - гр.Костенец


Прил. № 7 ДЕКЛАРАЦИЯ за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО Печат
15 април 2008

ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/ СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”

ГР. ……………………………………………………..

 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

банковата сметка за изплащане на паричните

обезщетения и помощи от ДОО

 

От ..........................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................................,

адрес за кореспонденция.......................................................

............................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон .........................................................

лична карта № ..........................................................., издадена на ................................................ 20 .... г. от .................................................................................................................................................. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:

банка ......................................................................................, гр. ................................................................, IBAN.........................................................................................................., BIC ...........................................,

за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка. 

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата .............................................                                  Декларатор: ...................................

гр. /с./ ...................................................                                                       (подпис)                       
 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!