Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Молби arrow Молба за извършване на социална оценка
04 март 2021
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

Сервиз Юнивърс


Молба за извършване на социална оценка Печат
15 април 2008
До
Дирекция "Социално
подпомагане"
......................................

 

М О Л Б А

от ................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ................., притежаващ документ за самоличност: ....................................................
..................., издаден на ................... г. от ..............................................................,
постоянен адрес: ................................................................................................................

в качеството ми(ни) на ............................ (родител (осиновител), настойник или попечител; семейство на роднини или близки или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето)
Моля на основание чл. .... от Закона за интеграция на хората с увреждания да бъде извършена социална оценка на ...................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ................................., притежаващ документ за самоличност: ....................... № ............, издаден на ............. г. от ........................................................, постоянен адрес: ................................................................................................................

1. Здравословно състояние на лицето с увреждане:
(описание по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК, епикризи, медицински удостоверения) ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................
2. Моля да се изготви предложение за отпускане на добавка за социална интеграция за:

* транспортни услуги .......................................................................................................да/не
* информационни и телекомуникационни услуги ..................................................................да/не
* балнеолечение и рехабилитационни услуги - веднъж в годината  ........................................да/не
* достъпна информация ....................................................................................................да/не
* обучение ......................................................................................................................да/не
* диетично хранене и лекарствени средства ........................................................................да/не
* наем на общинско жилище ..............................................................................................да/не

Прилагам следните документи:

 

 

   _______________________ 
   (Дата и подпис на лицето,
   подало молбата)

1. Документ за самоличност (за справка)
2. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК
3. Съдебно решение или административен акт (само за осиновител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето)
4. Други документи от значение за извършване на социална оценка

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!