Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Пълномощни arrow Пълномощно за учредяване на ипотека
24 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

КЕНТАВЪР ЕООД


Пълномощно за учредяване на ипотека Печат
15 април 2008

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ..............................., ЕГН ......................., притежаващ(а) л.к. № ..........................., изд. от МВР – ....................., в качеството си на Изпълнителен директор и представляващ "..........................", със седалище и адрес на управление в гр. .........................., вписано в търговския регистър при .........................  окръжен съд по ф.д. ......................., парт. № .........., том ..., стр. .............,

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..............................., ЕГН ......................., притежаващ(а) л.к. № ..........................., изд. от МВР – ....................., живуща в гр. .............................., със следните права:

Да учреди от името на "..............................." договорна ипотека в полза на ТБ "......................" АД, чрез клон ...................., върху следния недвижим имот, собственост на ".............................":

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
(подробно описание на имота съгласно нотариалния акт за собственост)

Ипотеката се учредява във връзка със сключен договор за кредит от ............г. между ТБ "....................." АД и "....................................".

 

                                                                        УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

 
< Предишен
 
Top! Top!