Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Пълномощни arrow Образец на генерално пълномощно
18 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
случайна фирма

DHL - гр.Костенец


Образец на генерално пълномощно Печат
15 април 2008

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният .........................., роден на .......................г., л. карта №................., издадена на ..........................г. от МВР – ..................., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява "........................." АД / ООД със седалище и адрес на управление гр............................, рег. по ф. дело №.....................г. по описа на ..................... съд, парт. №.................., том ....., стр................,

 

УПЪЛНОМОЩАВА

........................................................., ЕГН ..................., притежаващ л.карта №..................., изд. на ......................г. от МВР - .................., местоживеене гр....................

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви действия, включително и разпоредителни, като представлява упълномощителя пред всички лица, организации и институции в страната и в чужбина. Тези действия включват, но не се ограничават до:

.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
(примерно изброяване на действията и сделките, които упълномощеният може да извършва).

Настоящото пълномощно има срок на действие до ......................г.

 

Дата: ...............г.

                    УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
                                             /............................................./

 
Следващ >
 
Top! Top!