Kostenets
Начало
25 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
Статистика
Посетители: 15326003
случайна фирма

Интерсофконтрол 97 ООД


Валутен калкулатор
Няма връзка с ecb.int

Редакция - Информация - Още

Последни новини
ПОСЕЩЕНИЕ НА ИСПАНСКИ ЕКСПЕРТИ В КОСТЕНЕЦ Печат
01 юни 2010

   „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”
В рамките на партньорскя проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация” между община Костенец, кметство Сугарамурди и Иберийско Сдружение на Общините на Дуеро /Испания/, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики" по ОПРР 2007 – 2013, от 31 май до 4 юни в Костенец ще бъдат 5 испански експерти.

 

Те ще участват в предвидените по проекта „Работен семинар по колективна диагностика (уъркшоп)” на 31 май и 1 юни и „Отворени дни за прехвърляне на ноу-хау и повишаване на информираността на населението в Костенец” на 2-3 юни. По първата дейност експертите ще имат работа на терен за събиране на данни и анализ на нуждите; ще се запознават с дейностите, ресурсите и проблемите в туристическия сектор на общината; с местните партньори и заинтесовани страни – представители на местната власт и местната общност. Целевите групи ще покажат своята актуална и потенциална туристическа оферта, своите търсения и нужди и ще ги обменят с испанските партньори. Семинарът ще бъде воден от международен специалист по туристическа диагностика, който впоследствие ще изготви заключения, включващи основните идеи, изказани от участниците.
След провеждането на работния семинар по колективна диагностика ще се проведат Дни на обмяна на добри практики и информация – Отворени дни, които ще послужат и за лансиране на проекта и прехвърляне на опит. На отворените дни 5-те испански експерта съвместно с екипа по проекта ще направят презентации пред представителите на местната власт, туристическия бизнес, НПО и публични институции, относно най-добрите международни практики за развитието на турстически дестинации като устойчиви. И в двата семинара се предвижда участие на местната власт, фирмите от туризма и подкрепящите сектори, НПО, занаятчии, предприемачи.


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегрално планиране на туристически дестинации в община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костенец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

http://chitalishte-mominprohod.com/kostenetz/article_image.php?image_type=article&id=96

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!