Отваране на врати
29 март 2008

В тази логическа игра целта е да стигнете до квадратчето, което има X. Първите нива са наистина лесни, за да разберете идеята на играта. Има 25 нива и ценното е, че автоматично се запаметява нивото и стигнете ли до някъде след това не се налага да започвате отначало. Играе се със СТРЕЛКИ, а с "R" се презарежда нивото.